breeder's in trade - Kurs asystencki ZKwP Oddział Radom

Idź do spisu treści

Menu główne:

breeder's in trade

P. Agnieszka Łyp-Chmielewska
Wykład adwokat Agnieszki Łyp-Chmielewskiej
breeder's in trade – umowy w kynologii

Termin 10.07.2020 godzina 18:00-21:00 „breeder's in trade”

Program wykładu:
- czy zawsze musi być umowa pisemna, czyli kilka słów o formie umów
stosowanych w hodowli,
- umowy stosowane w hodowli czyli kilka podstawowych informacji o umowie
sprzedaży, warunku hodowlanego, współwłasności, krycia, rezerwacji szczeniaka.

Cena dla członków ZKwP za cały cykl wykładów – 75 zł *

Ilosć miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje data zgłoszenia i wpływu opłaty na konto ZKwP Oddział Radom. 

Ostateczny termin zgłoszeń 30.06.2020r. 

* Cena dla Członków Oddziału Radom i uczestników Kursu asystenckiego 50 zł 

Cykl wykładów

NIE
TAK
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego